Gøbel, E. (1994) “Georg Albrecht Koefoed: Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog med Beskrivelse paa hver Ord og deres Benævning i det Frandske og Engelske Sprog. Søhistoriske Skrifter XVII. Handels- og Søfartsmuseet, Helsingør, 1993. LXIII + 301 s. kr. 450.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53605 (Set: 17januar2021).