Lund, N. (1993) “L. E. Fauerholdt Jensen: Vikingernes Danmark. Den sømilitære Ledingsorganisations administrative inddeling og De danske Bispedømmer o. 1140. Aalborg Universitetsforlag, 1993. 135 s., kr. 168.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53577 (Set: 15oktober2019).