Frandsen, K.-E. (1993) “Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. I uddrag udgivet ved Jens Holmgaard af Rigsarkivet. København, G.E.C. Gads Forlag. 1647:1989, 486 s., 1648: 1991,311 s.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53573 (Set: 19september2020).