Due-Nielsen, C. (1993) “Tage Kaarsted: De danske ministerier 1953-1972. Udgivet af PFA- Pension i kommission hos Odense Universitetsforlag, København 1992. 534 s., 250 kr. (hele værket, bd. 1-4, 600 kr.)”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53551 (Set: 20september2020).