Thestrup, P. (1993) “Helge Kragh (ed): I røg og damp. Dampmaskinens indførelse i Danmark 1760-1840. Teknisk Forlag 1992, Ills.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53521 (Set: 7april2020).