Isager, S. (1993) “Mogens Herman Hansen: Athenian Ecclesia II. A Collection of Articles 1983-1989. København, Museum Tusculanums Forlag, 1989. 235 kr, paperback 185 kr.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53511 (Set: 27maj2020).