Villads Jensen, K. (1993) “Bellum Iustum I 1200-TALLETS VESTEUROPÆISKE TÆNKNING OG KIRKENS FRED”, Historisk Tidsskrift, 16. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53500 (Set: 24oktober2021).