Nilsson, C.-A. (1991) “ER DER BEHOV FOR ET HND?”, Historisk Tidsskrift, 150. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53327 (Set: 7marts2021).