J. K. Gregersen, J. (1989) “Bo Hugemark (red.): Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1985. Stockholm, Militärhistoriska Förlaget, 1986. 261 s.”, Historisk Tidsskrift, 150. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53207 (Set: 22september2020).