RlAN, ØYSTEIN (1989) “Christian IV ET NORSK SYN PA DEN DANSK-NORSKE KONGE OG DEN NYE DANSKE LITTERATUR OM HAM”, Historisk Tidsskrift, 150. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53193 (Set: 5april2020).