Høgsbro, K.-E. (1988) “Marianne Alenius: Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, udg. af Det filologisk-historiske samfund 96 - årgang 1986. Kbh., Museum Tusculanums forlag, 1987. 169 s.”, Historisk Tidsskrift, 150. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53109 (Set: 26oktober2020).