Løkkegaard, F. (1987) “Harry Haue, Ellen Nørgaard, Vagn Sko vgaard-Petersen og Johnny Thiedecke: Skolen i Danmark fra 1500-tallet til idag. Herning, Systime, 1986. 224 s. Ill. 168 kr.”, Historisk Tidsskrift, 150. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52987 (Set: 5april2020).