Feldbæk, O. (1984) “Ditlev Tamm (red.): Danske og Norske Lov i 300 år. Festskrift i anledning af 300året for udstedelsen af Christian V.s Danske Lov. Kbh., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983. LXI + 722 s. 440 kr.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52714 (Set: 1oktober2020).