Land Hansen, H. og Brygger Møller, K. (1984) “Jørgen Møller: Historieundervisning i gymnasiet gennem de sidste 100 år. Kbh., Gad, 1983. 261 s.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52683 (Set: 2juni2020).