Rahbek Rasmussen, J. (1984) “Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg. Kbh., Nationalmuseet, 1979. 308 sider.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52678 (Set: 24februar2020).