G. Bartholdy, N. (1984) “Knud Prange: Våbenanetavlen. Perspektiver og exempler. Heraldiske Studier 1. København, Societas Heraldica Scandinavica, 1982. 44 sider. Ill. 30 kr. + moms.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52649 (Set: 1december2020).