Kirchhoff, H. (1983) “Ina Rohde: Da jeg blev jøde i Danmark. Nogle erindringsblade fra besættelsen. Udgivet af Selskabet for dansk jødisk historie. København, C. A. Reitzels Boghandel, 1982. 160 s. 100 kr. excl. moms.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52577 (Set: 27maj2020).