Porsmose, E. (1983) “Bent Jørgensen: Stednavne og samfærdselshistorie. Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning. Nr. 18. København, Akademisk Forlag 1979. 173 s. Bent førgensen: Stednavne og administrationshistorie. Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning. Nr. 20. København, Akademisk Forlag 1980. 103 s.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52457 (Set: 7april2020).