Fenger, O. (1980) “Inger Dübeck: Købekoner og Konkurrence. Studier over myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadigt henblik på kvinders historiske retsstilling. Mit deutscher Zusammenfassung. Skrifter fra Det retsvidenskabelige Institut ved Københavns Universitet: 29. København, Juristforbundets Forlag 1978. 681 sider. 178,50 kr.”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52296 (Set: 31maj2020).