Steen Jensen, J. (1980) “Antoni Maczak: Zycie codzienne w podrozach po Europic w XVI i XVII wieku (Dagligt liv på rejser i Europa i 16. og 17. århundrede). Warszawa, PIW. 1978. 386 sider, 120 tavler, 2 kort. Pris: 100 zloty ($ 8.35).”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52288 (Set: 6april2020).