Bolvig, A. (1978) “»Danmarks Kirker«: Præstø, Sorø, Thisted, Københavns, Maribo, Bornholms, Haderslev, Tønder, Åbenrå, Sønderborg, Frederiksborg og Århus amter, samt København. Udgivet af Nationalmuseet 1933-78.”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52054 (Set: 10juli2020).