Rikke, - og Olsen, O. (1976) “H. Hellmuth Andersen, P. J. Crabb og H. J. Madsen: Århus Søndervold, en byarkæologisk undersøgelse. Jysk arkæologisk Selskabs skrifter, bind IX, København 1971. 337 s., indb. 161 kr.”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51802 (Set: 6juli2020).