Andreas Hens, H. (1976) “Præsteindberetninger til Ole Worm. Bind I: Indberetninger fra Ålborg og Ribe stifter 1625-42, Kbh. 1970 (genoptrykt 1974), XXXIX + 295 s. Bind II: Indberetninger fra Århus, Fyns og Lunde stifter 1623-25, Kbh. 1974, XXVII + 331 s. Illustreret. Udgivet af Landbohistorisk Selskab ved Frank Jørgensen.”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51720 (Set: 4juni2020).