Jørgensen, F. (1975) “Gert Jeppsson: Prästrelationerne från Luggude och S. Åsbo av år 1624 utgivna med inledning och noter. Studier utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1974-75: 1. IX + 40 sider.”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51677 (Set: 14oktober2019).