Sevaldsen, J. (1975) “Tage Kaarsted: Storbritannien og Danmark 1914-1920. Odense University Studies in History and Social Sciences. Vol. 17. Odense University Press 1974. 240 s. Ill. Kort, kr. 60 + moms.”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51651 (Set: 7juli2020).