Skrubbeltrang, F. (1974) “Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972. Fra en kreds af elever. Den danske historiske Forening. København 1972. 400 s. 95 kr.”, Historisk Tidsskrift, 130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51521 (Set: 4juni2020).