Skovgaard-Petersen, I. (1973) “Jens Heltoft: Jelling og et glemt stednavn. København, C. A. Reitzels forlag, 1972. Særtryk af Vejle Amts Aarbog 1971. 77 s. Ill. 17,75 kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51390 (Set: 2juli2020).