Hvidt, K. (1971) “Nils Runeby: Den nya världen och den gamla. Amerikabild och emigrationsuppfattning i Sverige 1820-1860. Studia Historica Uppsaliensia XXX. Scandinavian University Books. Svenska Bokförlaget 1969. 501 s. 48.-sv.kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51234 (Set: 27maj2020).