Frandsen, K.-E. (1969) “487 s. 50 zlotych (4,25$). Wladyslaw Czaplinski: O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy. (Om Polen i det 17. årh. Problemer og spørgsmål). Panstwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1966.291 s. 25 zl.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50932 (Set: 1oktober2020).