Trommer, A. (1969) “Hans Kirghhoff, Henrik S. Nissen & Henning Poulsen: Besættelsestidens historie. Danmarks Radios grundbøger. København, Forlaget Fremad, 1964. 240 s. Ill. 8,25 kr. Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor. Redaktion: Jørgen Hæstrup, Henning Poulsen, Hjalmar Petersen. København, Politikens Forlag, 1965 (2. reviderede udgave 1966). 488 s. Ill. 22,85 kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50927 (Set: 3juli2020).