Sjøberg, E. (1969) “Kristen Valkner: Paulus Helie og Christiern II. Karmeliterkollegiets oppløsning. Institutt for Kirkehistorie, Universitetet i Oslo, publikasjon nr. 2. Oslo, Universitetsforlaget, 1963. 142 s. 14,50 no. kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50898 (Set: 6april2020).