Tvevad, J. (1969) “Årbog for Københavns Universitet indeholdende meddelelser for det akademiske år 1964—65. Udgivet på foranstaltning af Universitetets Rektor og Konsistorium ved Inger Skyum-Nielsen under tilsyn af Stig Iuul. København 1966. viii + 305 + xxviii s. 25 kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50853 (Set: 28maj2020).