Stig Jørgensen, E. (1969) “Jørgen Hæstrup: • • • Til landets bedste. Hovedtræk af departeme.ntschefsstyrets virke 1943-1945.1. Udgivet af Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie. København, Gyldendal, 1966. 589 s. 111. 49 kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50846 (Set: 28september2020).