Dahlerup, T. (1967) “Finlands äldsta domböcker. II: Dombok for nedre Satakunta 1550-1552, utg. av Riksarkivet ved John E. Roos. Helsinki 1964. 296 s.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50795 (Set: 28maj2020).