Holmgaard, J. (1967) “Fridlev Skrubbeltrang : Det indvundne Danmark. Udgivet af Det danske Hedeselskab. København, Gyldendal, 1966. 498 sider f-1 Ill. 76,00 kr. Indb. 93,25 kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50792 (Set: 10juli2020).