Skovgaard-Petersen, V. (1967) “Håkan Berggren och Göran B. Nilsson: Liberal socialpolitik 1853-84. Två studier. Studia Historica Upsaliensia XVII. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1965. 267 sider. 38 sv. kr.”, Historisk Tidsskrift, 120. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50724 (Set: 7april2020).