Lorenzen, V. (1962) “Danske Voldsteder fra Oldtid til Middelalder. Vilh. la Gour og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. København 1957. 349 sider.”, Historisk Tidsskrift, 110. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50590 (Set: 1juni2020).