A. Christensen, C. (1952) “De to sognelister i Roskildebispens jordebog.”, Historisk Tidsskrift, 110. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50331 (Set: 6april2020).