SKRUBBELTRANG, F. (1944) “Nogle Kilder til ældre dansk Landbrugsstatistik.”, Historisk Tidsskrift, 110. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50214 (Set: 2juli2020).