Jørgensen, E. (1944) “1. Undersøgelser i Sverige af middelalderlige Fragmenter, der har tjent som Omslag om Arkivalier.”, Historisk Tidsskrift, 110. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50211 (Set: 22september2020).