Skrubbeltrang, F. (1944) “Axel Steensberg: Ancient Harvesting Implements. A Study in Archaeology and Human Geography (Nationalmuseets Skrifter. Arkæologisk-Historisk Række I, Kbh. 1943, 275 Sider).”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50157 (Set: 7juni2020).