Hvitfeldt, A. (1944) “1. Det kgl. rettertings domme af 20. og 21. oktober 1575.”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50106 (Set: 7juli2020).