FABRICIUS, K. (1941) “Gennembruddet i dansk Historieforskning og Historieskrivning i 1870’erne og 1880’erne.”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50064 (Set: 2april2020).