S., F. (1938) “Omkring 150-Aarsdagen for den store Landbokommissions Nedsættelse udkom De store Landboreformer og Handelsfrihedens”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49992 (Set: 16januar2021).