Plesner, J. (1936) “I Anledning af Prof. Knud Fabricius’ Anmeldelse af Johan Plesner: L’Émigration de la campagne å la ville libre de Florence au XIIIe siécle.”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49871 (Set: 30maj2020).