STEENSTRUP, J. (1936) “Valdemar Sejrs Død og de ved Tronskiftet vedtagne Ændringer i Landets Styrelse.”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49836 (Set: 24februar2020).