Jørgensen, E. (1934) “Alfred Otto: Liber daticus Roskildensis. København 1933.”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49806 (Set: 6juni2020).