Aakjær, S. (1934) “Paul Johansen: Die Estlandliste des Liber Census Daniae. København og Reval 1933.”, Historisk Tidsskrift, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49803 (Set: 29marts2020).