Brøndal, J. (2018) “Postordrecowboys og andre fortællinger om danskernes møde med Amerika. Red.: Nils Arne Sørensen. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 540). Syddansk Universitetsforlag, 2017.”, Historisk Tidsskrift, 118(1), s. 271-278. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106560 (Set: 14august2020).