Netterstrøm, J. (2018) “Mats Hallenberg & Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016.”, Historisk Tidsskrift, 118(1), s. 241-242. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106549 (Set: 23august2019).